Anteckningar

hagsätra1
hagsätra2
eftermiddag
middagslur
söndag
Karlfeldt
bänken
barnvagnsfika
nighthawks
bankbesöket
spritmacho
diskdag