| 

Medborgarplatsen (2008). Kolteckning 70×100 cm

2013-08-30

Medborgarplatsen